Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Vážení pacienti,

v současné epidemiologické situaci jsme byli nuceni omezit

předanestetická vyšetření u lůžka pacienta.

S anesteziologem se tudíž nesetkáte na pokoji den před operací, jak bývá obvyklé,

ale setkáte se s ním až na operačním sále.

Anesteziolog si předem samozřejmě prostuduje Vaši dokumentaci.

Pokud máte zájem o bližší informace o anestezii,

jejích možnostech, rizicích a alternativách,

volejte v pracovní dny v době mezi 12:00 a 14:30 na telefon 493 582 307.

Anesteziolog Vám zodpoví všechny Vaše otázky.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám aby Vaše operace dobře dopadla.

 

za kolektiv ARO

prim. MUDr. Radek Majerčin, Anesteziologicko-resuscitační oddělení ONJC

 

 

 

primář :

MUDr. Radek Majerčin

 

 

tel.: 493 582 378
mail: radek.majercin@nemjc.cz

 

zástupce primáře:

 

MUDr. Martin Dvořák

 

 

 

tel.: 493 582 379

mail: martin.dvorak@nemjc.cz

vrchní sestra:

Mgr. Radka Králová

 

 

 

tel.: 493 582 219

mail: radka.kralova@nemjc.cz

dokumentační pracovnice: Dana Lukešová tel.: 493 582 309
     
lůžková část:   tel.: 493 582 123

 

Počet lůžek:    7
      
Personální obsazení oddělení :
Lékaři :

MUDr. Martina Čmugrová

MUDr. Tomáš Julák

MUDr. Jaroslav Tyl

MUDr. Ivana Hercíková 

MUDr. Jitka Snopková

MUDr. Jaroslava Janderová

MUDr. Jana Gregorová

MUDr. Markéta Novotná

MUDr. Taťána Žebráková

   

 

 

ODDĚLENÍ ANESTEZIE, RESUSCITAČNÍ A INTENZIVNÍ PÉČE

 

LŮŽKOVÁ ČÁST

 

Kde nás najdete:
Lůžková část oddělení se nachází ve 2. patře pavilonu CH (pavilon operačních oborů).  

 

Popis oddělení:

Oddělení disponuje 8 lůžky, na kterých je poskytována resuscitační péče pro pacienty oblastní nemocnice Jičín a intenzivní péče pro pacienty operačních oborů. (Oblastní nemocnice Jičín ještě disponuje jednotkou intenzivní péče interních oborů)

Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti se selhávajícími základními životními funkcemi a pacienti vyžadující intenzivní, zejména pooperační, péči.

 

Vybavení oddělení:

Oddělení je vybaveno technikou pro poskytování péče v rozsahu odpovídajícímu spektru pacientů, velikosti a postavení Oblastní nemocnice Jičín v rámci regionu. Jedná se zejména o polohovatelná lůžka s antidekubitními matracemi, monitory pro kontinuální monitoraci životních funkcí, ventilátory pro umělou plicní ventilaci, transportní ventilátory, přístroj pro kontinuální hemodialýzu (náhradu funkce ledvin), RTG a ultrazvukový přístroj pro základní diagnostiku přímo na lůžku.

Samozřejmostí je dostupnost veškerých léčiv, která jsou potřebná pro poskytování péče odpovídající současným doporučeným postupům a standardům.

 

Návštěvy u lůžka:

I přesto, že se jedná oddělení intenzivní a resuscitační péče, jsou možné návštěvy u lůžka. Vzhledem k charakteru oddělení je však možno, aby byli současně u lůžka pacienta pouze 2 návštěvníci. V případě početnějších návštěv je třeba, aby se návštěvníci prostřídali.

Návštěvní hodinyjsou denně od 15 do 16 hodin. Mimo tyto hodiny jsou návštěvy možné pouze po předchozí domluvě s lékařem a to s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu pacienta, aktuálnímu provozu a situaci na oddělení.

 

Informace o stavu pacienta:

Aktuální informace o stavu pacienta - na základě jeho předchozího souhlasu, sdělí ošetřující, nebo službu konající lékař, v průběhu návštěv u lůžka. Po předchozí osobní domluvě je možno základní informace sdělit i telefonicky.

U pacientů v bezvědomí, kteří nejsou schopni udělit souhlas s poskytováním informací, sdělujeme informace pouze nejbližším rodinným příslušníkům.

 

 

ANESTEZIE

 

Lékaři a sestry oddělení poskytují anesteziologickou péči pacientům podstupujícím operační a diagnostické výkony v ONJC.

Jedná se zejména o péči poskytovanou v prostorách tří centrálních operačních sálů v 1. patře pavilonu CH. Dále na operačním sále pro císařské řezy v prostorách porodnice a na dvou zákrokových sálcích v přízemí pavilonu CH

 

Anesteziologický úsek je kompletně vybaven moderní technikou pro podávání celkové i regionální anestezie pro pacienty především chirurgie, gynekologie, porodnice a ORL oddělení.

Současně se lékaři a sestry oddělení podílí na poskytování péče (zejména analgosedace) u diagnostických výkonů během vyšetření na CT, endoskopii a dalších.

 

Personál anesteziologického úseku poskytuje také anesteziologickou péči na JIP interny u pacientů podstupujících elektrickou kardioverzi.

V neposlední řadě poskytuje péči rodičkám a to jak epidurální porodní analgezii, tak anestezii u akutních i plánovaných císařských řezů.

 

 

KONTAKTY NA ODDĚLENÍ

Tel. 493 582 123

Mail: aro@nemjc.cz

Primář oddělení               493 582 378

Vrchní sestra                   493 582 219

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Copyright © 2019 ONJC