Web » Více informací » ERDF Projekt

ERDF Projekt

 

 

Obnova a rozšíření technického vybavení Oblastní nemocnice Jičín a. s.

 

Cílem projektu je modernizace stávajícího technického vybavení vybraných oddělení nemocnic Jičín a Nový Bydžov, která povede ke zkvalitnění služeb návazné péče. Záměrem projektu je vyrovnání rozdílů v kvalitě péče mezi jednotlivými zařízeními a vytvoření prostředí pro efektivní spolupráci zařízení různých medicínských úrovní.

 

Cílem zdravotnických systémů je především zlepšování zdraví populace. To zahrnuje nejen léčbu, ale i prevenci - tedy aktivní předcházení negativním důsledkům nemocí nebo zhoršenému zdravotnímu stavu. K provádění prevence je třeba mít kvalitní, standardní a dlouhodobý přehled o zdravotních rizicích, jak jsou tato rizika v populaci rozšířena a jaká opatření lze realizovat k jejich eliminaci. Pro získání a racionální využívání relevantních informací o prognózách zdraví populace jsou nezbytné investice do zkvalitnění infrastruktury a zavádění inovativních metod v rámci předcházení zdravotních rizik - podporu zdraví, prevenci nemocí a účinných opatření pro řešení akutních stavů. Pro získání výše uvedených informací je důležité dosažení odpovídající úrovně modernizace a kvality technického zázemí a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) pro udržení a zvyšování standardů kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu a ochranu zdraví osob v systému zdravotní péče.

 

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím investic do přístrojového vybavení nemocnic. V současné době přístroje, které jsou předmětem tohoto projektu, v nemocnicích chybí, nebo jsou morálně a fyzicky zastaralé. Na tyto přístroje ve většině případů chybí servisní podpora. Požadované přístroje a vybavení byly vybírány na základě současných poznatků a technologií.

 

 

Projekt

„Obnova a rozšíření technického vybavení Oblastní nemocnice Jičín a. s.“

 

je spolufinancován Evropskou unií.

 


 

 

 

Pořízení hmotnostního spektrometru

 

Cílem projektu je modernizace stávajícího technického vybavení oddělení klinické mikrobiologie nemocnice Jičín, která povede ke zkvalitnění služeb návazné péče. Záměrem projektu je vyrovnání rozdílů v kvalitě péče mezi jednotlivými zařízeními a vytvoření prostředí pro efektivní spolupráci zařízení různých medicínských úrovní.

 

Cílem zdravotnických systémů je především zlepšování zdraví populace. To zahrnuje nejen léčbu, ale i prevenci - tedy aktivní předcházení negativním důsledkům nemocí nebo zhoršenému zdravotnímu stavu. K provádění prevence je třeba mít kvalitní, standardní a dlouhodobý přehled o zdravotních rizicích, jak jsou tato rizika v populaci rozšířena a jaká opatření lze realizovat k jejich eliminaci. Pro získání a racionální využívání relevantních informací o prognózách zdraví populace jsou nezbytné investice do zkvalitnění infrastruktury a zavádění inovativních metod v rámci předcházení zdravotních rizik - podporu zdraví, prevenci nemocí a účinných opatření pro řešení akutních stavů. Pro získání výše uvedených informací je důležité dosažení odpovídající úrovně modernizace a kvality technického zázemí a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) pro udržení a zvyšování standardů kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu a ochranu zdraví osob v systému zdravotní péče.

 

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím investic do přístrojového vybavení nemocnic. V současné době přístroj, který je předmětem tohoto projektu, v nemocnicích chybí. Požadovaný přístroj byl vybírán na základě současných poznatků a technologií.

 

 

Projekt „Pořízení hmotnostního spektrometru“

je spolufinancován Evropskou unií.

 


 

 

 

 

Pořízení robotického zařízení pro nácvik a obnovu chůze

 

Cílem projektu je modernizace stávajícího technického vybavení oddělení rehabilitace nemocnice v Novém Bydžově, která povede ke zkvalitnění služeb návazné péče. Záměrem projektu je vyrovnání rozdílů v kvalitě péče mezi jednotlivými zařízeními a vytvoření prostředí pro efektivní spolupráci zařízení různých medicínských úrovní.

 

Cílem zdravotnických systémů je především zlepšování zdraví populace. To zahrnuje nejen léčbu, ale i prevenci - tedy aktivní předcházení negativním důsledkům nemocí nebo zhoršenému zdravotnímu stavu. K provádění prevence je třeba mít kvalitní, standardní a dlouhodobý přehled o zdravotních rizicích, jak jsou tato rizika v populaci rozšířena a jaká opatření lze realizovat k jejich eliminaci. Pro získání a racionální využívání relevantních informací o prognózách zdraví populace jsou nezbytné investice do zkvalitnění infrastruktury a zavádění inovativních metod v rámci předcházení zdravotních rizik - podporu zdraví, prevenci nemocí a účinných opatření pro řešení akutních stavů. Pro získání výše uvedených informací je důležité dosažení odpovídající úrovně modernizace a kvality technického zázemí a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) pro udržení a zvyšování standardů kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu a ochranu zdraví osob v systému zdravotní péče.

 

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím investic do přístrojového vybavení nemocnic. V současné době přístroj, který je předmětem tohoto projektu, v nemocnici chybí. Požadovaný přístroj byl vybírán na základě současných poznatků a technologií.

 

 

Projekt „Pořízení robotického zařízení pro nácvik a obnovu chůze“

je spolufinancován Evropskou unií.

 

         
Copyright © 2019 ONJC