Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Interní oddělení

Interní oddělení

primář :

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.

 

tel.: 493 582 256
mail:jiri.cyrany@nemjc.cz

zástupce

primáře :

MUDr. Jiří Nový

 

 

tel.: 493 582 456

mail:jiri.novy@nemjc.cz

vrchní sestra :

Pavlína Pěničková

 

tel.: 493 582 262

mail: pavlina.penickova@nemjc.cz

dokumentační pracovnice :

Jana Pelantová

 

tel.: 493 582 403

mail:    jana.pelantova@nemjc.cz

Sociální pracovnice:

Jiřina Dousková, DiS.

POUZE AREÁL JIČÍN

 

 

mail:

jirina.douskova@nemjc.cz

socialni.pracovnicejc@nemjc.cz

mob.725 575 164

tel.:  493 582 683


Organizace oddělení :

Umístění :  
JIP : 2. patro, pavilon "D" tel.: 493 582 265
lůžkové oddělení A : 2. patro, pavilon "D" tel.: 493 582 660
lůžkové oddělení B : 1. patro, pavilon "D" tel.: 493 582 260
lůžkové oddělení C : 1. patro, pavilon "D" tel.: 493 582 261
interní ambulance : přízemí, pavilon "D" tel.: 493 582 257
kardiovaskulární ambulance : přízemí, pavilon "D" tel.: 493 582 506
gastroenterologická ambulance : přízemí, pavilon "CH" tel.: 493 582 398
nefrologická ambulance : přízemí, pavilon "J" tel.: 493 582 553
diabetologická ambulance : přízemí, pavilon "D" tel.: 493 582 289
endokrinologická ambulance : 1. patro, pavilon "E" tel.: 493 582 423
nutriční ambulance : 1. patro, pavilon "L" tel.: 493 582 654
závodní lékař : 1. patro, pavilon "L" tel.: 493 582 654

Počet lůžek :
   
Celkový počet lůžek 82 - z toho :
- JIP - Jednotka intensivní péče
- stanice A
- stanice B
- stanice C
12
24
24
22
 


Personální obsazení oddělení :

(pozn.: lékaři na stanicích a interní ambulanci se mohou střídat podle plánu vzdělávání)

 

STANICE A Lékaři: MUDr. Josef Hruša
  MUDr. Zdeněk Slavík
  MUDr. Jan Roučka
Staniční sestra: Dana Hrabáčková
STANICE B Lékaři: MUDr. Ivan Ouzký
  MUDr. Veronika Legátová
  MUDr. Michael Louda
Staniční sestra: Renáta Jindřišková
STANICE C Lékaři: MUDr. Pavla Spěváčková
  MUDr. Lenka Hendrychová
Staniční sestra: Jaroslava Horáková

STANICE JIP

 

Vedoucí lékař: MUDr. Martin Bičiště
Lékaři: MUDr. Pavel Ježek
  MUDr. Dana Zimandlová
  MUDr. Ondřej Hrádek
Staniční sestra: Renáta Ulrichová

ODDĚLENÍ

HEMODIALÝZY

Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Konopásek
Lékaři: MUDr. Lucie Štěrbová
Staniční sestra: Jaroslava Novotná

Odborné ambulance a poradny - Ordinační doba:
Interní ambulance
 
PO - PÁ

  akutní stavy nepřetržitě 24h

 

MUDr.               Markéta Laňarová

MUDr.   Kateřina Andrýsová

Kardiovaskulární poradna

PO - PÁ

 

 

 

   7.00 - 15:00

  

 

 

MUDr.             Jiří Nový

MUDr. Radek Válek

MUDr. Monika Fialová

Gastroenterologická poradna PO - PÁ    7.00 - 15.00

MUDr. Ivo Gill

MUDr. Tereza Šafaříková

Nefrologická poradna PO,ÚT,ČT    7.00 - 15.00

MUDr.  Lucie Štěrbová

Diabetologická poradna PO    7.00 - 11.00

sestra

Blanka Chýlová

ST, PÁ    7.00 - 15.30                               

MUDr. Monika Chochcoláčová

MUDr. Roman Kovář

sestra:

Blanka Chýlová

Endokrinologická poradna

PO    8.00 - 17.00 MUDr.            Monika Chocholáčová
ÚT    8.00 - 15.00 MUDr.             Monika Chocholáčová
ST    8.00 - 14.00 MUDr.             Roman Kovář

ČT

   8.00 - 14.00 MUDr.             Monika Chocholáčová

   8.00 - 13.30 MUDr.             Roman Kovář
Závodní lékař
(pouze pro zam. ON Jičín a.s.)
  Termíny a časy viz info na intranetu ONJC MUDr.               Romana Fialová

 

Interní oddělení ON Jičín, a.s.

poskytuje péči hospitalizační i ambulantní v základním oboru vnitřního lékařství i nadstavbových oborech kardiologie, gastroenterologie, nefrologie, diabetologie, endokrinologie a také klinická výživa.

 

Jednotka intenzivní péče je profilovaná v rámci vnitřního lékařství jako multioborová. Mezi nejčastější akutní stavy, zde léčené, patří kardiovaskulární a gastroenterologické, dále pak onemocnění metabolická.  Ve spolupráci s neurology pečujeme i o vybrané akutní stavy v neurologii. Každý rok je na JIP hospitalizováno okolo 1000 pacientů.

 

Standardní oddělení na svých třech stanicích přijímá v naprosté většině akutní pacienty, plánované příjmy tvoří jen malé procento pacientů. Průměrná ošetřovací doba se pohybuje okolo 5 dnů.

 

Akutní interní ambulance je místem prvotního vyšetření pacientů. Každý rok je zde vyšetřeno okolo 9000 pacientů a z nich je cca 1/3 na základě výsledku vyšetření indikována k hospitalizaci.

 

Specializované poradny ošetří každý rok okolo 10 000 pacietnů a poskytují standardní spektrum vyšetření v daném oboru. Mimo jiné provádíme každý rok kolem 2000 ultrazvukových vyšetření srdce (z toho 200 jícnových) , 1000 kolonoskopií a 1000 gastroskopií.

 

Návštevy nejsou za standardních podmínek omezené, doporučujeme ale dobu od 14 do 16 hodin .

 

         
Copyright © 2019 ONJC