Web » Nemocnice Nový Bydžov » Oddělení » Léčebna dlouhodobě nemocných

Léčebna dlouhodobě nemocných

 

primář :

MUDr. Josef Bartůněk

 

 

 

tel.: 493 582 830
mail: josef.bartunek@nemjc.cz
zástupce primaře:

MUDr. Olga Futerová

 

 


 

tel.: 493 582 736


mail: olga.futerova@nemjc.cz

ošetřující lékaři :

MUDr. Markéta Pešková

 

 

 

 

 

 

 

 

tel.: 493 582 760

 

 
 

vrchní sestra :

Hana Nagyová

 

 

 

tel.: 493 582 728
mail: hana.nagyova@nemjc.cz
Sociální pracovnice :

Mgr. Lenka Košátková

 

 

 

 

tel.: 493 582 804

mob.:+420 602 601 727

mail: lenka.kosatkova@nemjc.cz

 

 


Organizace oddělení :
Umístění :  

LDN-A2 - lůžková část 1 :

pavilon D - "LDN-A"  
vedoucí lékař stanice: MUDr. Olga Futerová tel.: 493 582 736
staniční sestra: Zuzana Pražáková tel.: 493 582 725

LDN-A2 - lůžková část 2 :

pavilon D - "LDN-A"  
vedoucí lékař stanice: MUDr. Olga Futerová tel.: 493 582 736
staniční sestra: Iva Doskočilová tel.: 493 582 842

LDN-A1 - revmatologie

pavilon C - "Interna" přízemí  
vedoucí lékař stanice: MUDr. Josef Bartůněk tel.: 493 582 830
staniční sestra: Ivana Machová tel.: 493 582 759
LDN-A4 pavilon C - "Interna" 1. patro  
vedoucí lékař stanice: MUDr. Josef Bartůněk tel.: 493 582 830
staniční sestra: Zdeňka Čížková tel.: 493 582 749

LDN-B - lůžková část 1:

pavilon B - "LDN-B"  
vedoucí lékař stanice: MUDr. Josef Bartůněk tel.: 493 582 830
staniční sestra: Iveta Hrnčířová tel.: 493 582 817

LDN-B - lůžková část 2:

pavilon B - "LDN-B"  
vedoucí lékař stanice: MUDr. Josef Bartůněk tel.: 493 582 830
staniční sestra: Jaroslava Cvrčková tel.: 493 582 818

 

Celkový počet lůžek : 158
Počet lůžek (stanice A) 106     - z toho :
- LDN-A1 - lůžková část 1 revmatologie
- LDN-A4 - lůžková část 2
26 pavilon C
14 pavilon C
- LDN-A2 - lůžková část 66 pavilon D  - 2 stanice - přízemí 22 l. + 44 l. 1.patro
Počet lůžek (stanice B) 52       - z toho :
- LDN-B - přízemí
- LDN-B - 1. patro
18
34

Pavilon "D" LDN-A Pavilon "B" LDN-B

 

 

Jsme akreditovaným pracovištěm v oboru geriatrie.

Péči zajišťují lékaři, zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti, ošetřovatelé, sanitáři , ergoterapeut.

Ošetřovatelskou rehabilitaci provádějí zaškolení pracovníci, odborná rehabilitace je poskytována fyzioterapeuty z rehabilitačního oddělení.

 

Oddělení LDN je situováno do třech pavilonů v areálu nemocnice v Novém Bydžově.

Poskytuje péči pacientům se ztrátou soběstačnosti, při zhoršení chronických nemocí, stavy po operacích, mrtvicích, v malnutrici, paliativní péči , léčbu kožních defektů.

 

Ve všech budovách nabízíme jedno, dvou a vícelůžkové pokoje, které jsou vybavené pro mobilní pacienty sociálním zařízením. Na pokojích jsou polohovací lůžka, televize, záclony a obrázky k dotvoření příjemného domácího prostředí. Průběžně jsou dokupována plně elektrická, polohovací lůžka. Zatím jich je přes 60%. Na konkrétní lůžko je pacient umístěn dle zdravotního stavu s ohledem k jeho potřebám. Nadstandartní pokoje nemáme.

 

 

Pavilony jsou obklopeny rozsáhlým lesoparkem, s možností vycházek do parku v doprovodu rodiny.

 

Jakou péči poskytujeme:

 

Oddělení slouží převážně k doléčování pacientů z oddělení akutních lůžek Oblastní nemocnice Jičín, ale i z domácí péče na základě doporučení praktických lékařů. Je zajišťována nepřetržitá lékařská služba, včetně víkendů i svátků. Výhodou je dostupnost interního a rehabilitačního oddělení v místě nemocnice.

Našim cílem je snaha o návrat k soběstačnosti pacientů, nácvik sebeobsluhy, rehabilitační ošetřovatelství, prevence a léčba dekubitů a kožních defektů. Velký důraz klademe na výživu pacientů, dle nutričního standardu, který pravidelně přehodnocujeme. Na stanici revmatologie se zaměřujeme především na léčbu pohybového ústrojí a využíváme dostupnosti RHB oddělení včetně bazénu a ambulatních procedur.

V rámci rehabilitačního ošetřovatelství poskytujeme i volnočasové aktivity a ergoterapii. Pacienti se mohou sami podílet na výzdobě oddělení, výrobě drobných dárkových předmětů.

 

Díky sponzorům se nám daří vylepšovat prostředí po stránce estetické i funkční.

 

Délka hospitalizace se odvíjí dle zdravotního stavu pacientů. Pobyt ze sociálních důvodů není možný.Sociální pracovnice předává pacientům a jejich příbuzným ucelené informace o možnostech řešení jejich situace.

 

 

Kde nás najdete:

 

Nemocnice v Novém Bydžově, Jana Maláta 493

 

Jak se objednat:

 

Pacienty přijímáme pouze na základě objednání u primáře nebo jeho zástupce.

Nejlépe telefonicky v pracovní době.

 

Při žádosti o přijetí uveďte základní diagnozu, důvod přijetí, stávající terapii.

 

Budete potřebovat:

  • doporučení od praktického lékaře nebo překladovou zprávu

  • občanský průkaz, kartičku pojištěnce

  • hygienické pomůcky, včetně šamponu na vlasy, holení u mužů

  • kapesníky papírové, včetně vlhčených ubrousků

  • zubní pastu, kartáček na zuby /protézu /, hřeben

  • ponožky a obuv vhodnou na rehabilitaci

    Pacient podepisuje souhlas s hospitalizací.

    Je upozorněn na možnost uložení cenností do trezoru, jinak si za cennosti zodpovídá sám

 

 

Návštěvní hodiny:

Návštěvy jsou na oddělení denně. Doporučujeme využívat v době od 14-17 hodin.

Mimo uvedenou dobu pouze po domluvě s ošetřujícím personálem.

 

Informace o zdravotním stavu pacientů:

Poskytují ošetřující lékaři a primář ve všedních dnech 13-15 hodin

 

Ukázky prací pacientů:

 

  

 

          

 

          

 

   

 

Rehabilitace je pro každého pacienta specifická a orientovaná na nemocné se somatickými i psychickými postiženími.
K zlepšování duševních schopností pacientů využíváme různé druhy pracovních terapií (malování, vystřihování, procvičování paměti formou společenských her, říkanek apod.)Spolupracujeme s agenturami domácí péčí a využíváme i nabídky spolupráce s dobrovolnými pracovníky z řad studentů, kteří nadále zvyšují úroveň péče o pacienty. Celý kolektiv se snaží poskytovat péči nemocným odborně i lidsky na výši. 

         
Copyright © 2019 ONJC