Web » Více informací » Nadační fond ONJC a. s.

Nadační fond ONJC a. s.

Na základě jednání vedení ONJC a zastupitelstva města Jičína, Nové Paky a Nového Bydžova byl k 26.9.2018 založen "Nadační fond nemocnice Jičín". Na přelomu roku probíhal proces registrace nadačního fondu, jmenování členů správní a dozorčí rady a tvorba jeho statutu. Cílem fondu je získávat finanční podporu pro Oblastní nemocnici Jičín a. s. Přispívat mohou jak zakladatelská města, tak také Královéhradecký kraj a dále lokální organizace, zaměstnavatelé i jednotlivci.

V první fázi vložili do fondu prostředky jeho zakladatelé (města Jičín, Nová Paka a Nový Bydžov), a to celkem 96.000,- Kč. Královéhradecký kraj poté v lednu uvolnil finanční prostředky ve výši 1.600.000,- Kč, který bude Nadační fond využívat hlavně pro motivační stipendia určená studentům zdravotnických škol. Stipendijní program byl vypsán v 10.1.2019 a jeho pravidla najdete zde:

 

https://www.mujicin.cz/nadacni-fond-nemocnice-jicinKontaktní osobou pro program je Ing. Romana Doubková, tel.: 493 582 222, romana.doubkova@nemjc.cz.

Doufáme, že tímto krokem se podaří motivovat studenty zdravotnických škol k posílení našich řad a k práci pro Oblastní nemocnici Jičín.

Ing. Tomáš Sláma, MSc., statutární ředitel

 


 

Zakladatelé nadačního fondu:

 

město Jičín

IČ: 00271632

město Nová Paka

IČ: 00271888

město Nový Bydžov

IČ: 00269247


 

Správní rada:

 

JUDr. Jan Malý, - předseda,

Ing. Pavel Louda – místopředseda,

Mgr. Josef Cogan,

MUDr. Libor Etflaiš,

MUDr. Jana Kolářová

 


 

Dozorčí rada:

 

Mgr. Petr Hamáček – předseda,

Ing. Zdeněk Bucek,

Ing. Romana Doubková

 


 

         
Copyright © 2019 ONJC