Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Neurologické oddělení

Neurologické oddělení

primářka:

MUDr. Michaela Šimáková

 

 

tel.: 493 582 402
mail: michaela.simakova@nemjc.cz
     
zástupce primáře :

MUDr. Dagmar Pažoutová

 

 

 

 
vrchní sestra :
 

Bc. Monika Pitthardová

 

 

tel.: 493 582 242
mail: monika.pitthardova@nemjc.cz
dokumentační pracovnice:

Ivona Danysová

 
     
Lékaři: MUDr. Dagmar Pažoutová  
  MUDr. Michael Janáček  
  MUDr. Rastislav Martišek  
  MUDr. Tomáš Krekule  
  MUDr. Aleksandr Rakhimbekov  

Organizace oddělení :

lůžkové oddělení :

 


počet lůžek : 22

přízemí pavilonu Interních oborů "D"

 

 20 - standardní lůžka,
   2 - nadstandardní lůžka

tel.: 493 582 391

 

 

ambulance :

přízemí pavilonu Interních oborů "D"
- neurologická ambulance
- ambulance EEG

- ambulance EMG

 

 

- ambulance pro děti a dorost

tel.: 493 582 217
tel.: 493 582 350

tel.: 493 582 450

 

 

tel.: 493 582 388


Ambulance - Ordinační doba:
sestry: Michaela Chaloupecká(MD), Věra Kuchyňková, Veronika Makoviny

Ambulance pro dospělé

MUDr. Dagmar Pažoutová

PO, ÚT, ST, ČT
7.00 - 15.30 h
 
po objednání
jen akutní případy

Ambul. pro děti a dorost

prim. MUDr. Michaela Šimáková

ÚT
ČT
denně
8.00 - 14.30 h
11.00 - 14.30 h

nepřetržitě
po objednání
po objednání
jen akutní případy

EEG laboratoř

MUDr. Rastislav Martišek

Jana Zikmundová

denně 6.00 - 14.00 h po předch.objednání

EMG laboratoř

MUDr. Jiří Kuchyňka

Jana Zikmundová

ČT 8.00 - 12.00 h po předch.objednání

 

Akutní ambulantní péče je zajištěna 24 h denně lékařem na lůžkovém oddělení nebo na příslužbě.

 

Telefonická služba Neurologické ambulance :
Telefonická žádost o recept :   7.00 - 8.00 hodin  
Telefonické objednání :   7.00 - 8.00 hodin 13.00 - 14.30 hodin
Telefonická konzultace s lékařem :   13.30 - 14.30 hodin

 

 

 

 

 

 

Jakou péči poskytujeme:

V péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami a po mozkových traumatech se soustředíme na rehabilitaci a získání soběstačnosti, používáme prvky bazální stimulace

 

EEG laboratoř :
Provádí vyšetření EEG nativní, po spánkové deprivaci i s užitím aktivačních metod.


EMG laboratoř:

EMG (elektromyografie) je vyšetřovací metoda určená k diagnostice postižení periferního nervového systému či svalových onemocnění. Jedná se nejčastěji o kompresivní či traumatické postižení nervů, nervových kořenů, degenerativní či zánětlivé onemocnění periferních nervů. Onemocnění nervosvalového přenosu jako myastenia gravis, zánětlivé či geneticky podmíněné myopatie.

Vyšetření provádíme pomocí povrchových elektrod, které je neinvazivní a nebývá bolestivé. V některých případech je nutné zavedení jehel do svalu, což může přinášet diskomfort.

Větší opatrnosti je třeba u pacientů s kardiostimulátorem či v případě jehlové studie u pacientů s poruchou krevní srážlivosti, či užívající léky které ji snižují (warfarin).

 

Návštěvní hodiny:

 

Doporučujeme každý den od 14.00 - 16.00 hod.

(Mimo uvedené návštěvní hodiny kontaktujte ošetřovatelský personál)

Informace lékaře o hospitalizovaných pacientech osobám uvedeným pacientem v souhlasu s hospitalizací 14.30-15.00 osobně nebo dle domluvy s ošetřujícím lékařem.

Neurologické oddělení :
bylo zřízeno v roce 1996. Sestává z lůžkové části, která má 20 standardních lůžek a 2 nadstandardních pokojů a ambulantní části, která zahrnuje dospělou i dětskou ambulanci a EEG laboratoř.
Hospitalizujeme pacienty s cévním a nádorovým onemocněním periferního a centrálního nervového systému, s bolestivými syndromy zad a končetin, s demyelinizačním onemocněním (např. roztroušená sklerosa), s epilepsií, s bolestmi hlavy, s extrapyramidovými poruchami (např. Parkinsonovou chorobou) v pokročilém stadiu i nervosvalovými onemocněními (např. myastenia gravis).
V rámci diagnostického postupu indikujeme krátkou 1 až 2 -denní hospitalizaci při provedení lumbální punkce. U bolestivých vertebrogenních syndromů máme dobré výsledky s kořenovými obstřiky s elektrostimulační navigací nebo ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením i pod CT navigací, za hospitalizace rovněž zavádíme chronickou léčbu bolesti.
Pacienti vyžadující intenzivní péči jsou ošetřováni na interní JIP a neurolog je vyšetřuje konziliárně.
V případě potřeby konzultujeme hospitalizované i ambulantní pacienty na pracovištích vyššího typu -
- FN Hradec Králové ( neurologie a neurochirurgie ),
- FTN a FN Motol v Praze ( zejména dětské pacienty ),
- NCH oddělení KN v Liberci.
 

Nejpoužívanější informované souhlasy, poučení, popisy vyšetření atd. ke shlédnutí nebo stažení níže.

Informované souhlasy, ani jiné dokumenty prosíme předem nevyplňujte, budou s Vámi sepsány až v případě potřeby - přímo v prostorách ON Jičín a.s. , kde Vám ošetřující personál vše vysvětlí a zopakuje. Pokud zákroku neporozumíte, nebojte se zeptat.

 

DĚKUJEME.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

INFORMACE PRO HOSPITALIZOVANÉ
(602.97 KiB)
LUMBÁLNÍ PUNKCE
(594.06 KiB) 

         
Copyright © 2019 ONJC