Web » O NÁS

O NÁS

 

Zde najdete informace o nás:

Klikněte prosím na jednotlivé odkazy. Je možné, že spojení - vzhledem k velikosti některých souborů bude delší - prosíme o strpení a předem děkujeme.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2009

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2010

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2011

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2013

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2014

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2015

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2016

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2017

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2018

 

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

 

je rozložena do dvou areálů – v Jičíně a v Novém Bydžově.

 

Má celkem 505 lůžek, z toho 347 akutních a 158 lůžek následných. Areál nemocnice v Jičíně je umístěn severovýchodně od centra města, je koncipován jako volný, pavilónový se zřetelně vymezenou hospodářskou zónou a bohatou zelení v nemocničním parku. Rovněž areál nemocnice v Novém Bydžově je umístěn nedaleko centra města v rozsáhlém parku.

 

Kromě základních oddělení, tj. interního včetně JIP a dialyzačního střediska, chirurgického, dětského a gynekologicko-porodnického oddělení, je součástí ON Jičín a.s. oddělení anesteziologicko-resuscitační, radiační a klinická onkologie, neurologie, oddělení ORL, rehabilitace, léčebna dlouhodobě nemocných a oddělení revmatologie. Nedílnou součástí jsou oddělení komplementů – radiologické s počítačovou tomografií, oddělení nukleární medicíny, centrum klinických laboratoří – oddělení klinické mikrobiologie, klinické biochemie a transfuzní a hematologické oddělení, plicní oddělení, oddělení léčebné výživy a stravy a dopravní zdravotní služba.

 

Nemocnice se postupně modernizuje. V roce 1999 byl zprovozněn pavilon operačních oborů, ve kterém jsou umístěny centrální operační sály, zákrokové sály s dospávacím pokojem pro provádění malých operačních výkonů, u nichž není nutná hospitalizace. Dále je v pavilonu lůžkové oddělení ARO, ve kterém je začleněna JIP pro chirurgické obory, gynekologicko-porodnické oddělení s porodními sály, dětské a novorozenecké oddělení a lůžkové oddělení ORL.

 

Prostory splňují požadavky kladené na nemocnici 21. století. Pro pacienty jsou zde připraveny dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, k dispozici jsou i nadstandardní jednolůžkové pokoje vybavené ledničkou, televizí a rádiem. V roce 2002 byla dokončena výstavba navazujícího pavilonu s lůžky chirurgického oddělení a ambulancemi všech oddělení pavilonu operačních oborů. Celý objekt je propojen spojovacím mostem s radiodiagnostickým pavilonem. V roce 2008 byl předán k užívání pavilon interních oborů, ve kterém jsou k dispozici tři interní lůžkové stanice a moderně vybavená JIP pro interní a neurologické pacienty, neurologické lůžkové oddělení a ambulance jak interního, tak neurologického oddělení. Pavilon interních oborů je propojen spojovacím mostem jak s radiodiagnostickým pavilonem, tak s pavilonem ředitelství, stravovacím provozem a prádelnou. Aktuálně realizujeme rekonstrukci vstupu do nemocnice a výstavbu lékárny v areálu nemocnice. Na tyto stavební akce by měla navazovat výstavba nového pavilonu A, v prostorách bývalé interny, kde vznikne zázemí pro centrální laboratoře, hemodialyzační oddělení, oddělení klinické onkologie a pracoviště magnetické rezonance.

 

Areál v Novém Bydžově prochází také postupnou rekonstrukcí. Nabízí moderní pokoje s vlastním příslušenstvím. Základem lůžkové péče areálu v Novém Bydžově je interní oddělení s oporou v solidním zázemí komplementu a vybudovanou sítí odborných poraden. Na akutní interní péči navazuje a přebírá pacienty k další specializované péči oddělení rehabilitace a léčebna dlouhodobě nemocných.

 

Cílem nemocnice je stát se vyhledávaným zdravotnickým zařízením, nemocnicí s vysoce odborným, lidským a individuálním přístupem založeným na uplatňování morálních a etických zásad. Spokojený klient je strategickým cílem naší nemocnice. Vytvoření příjemného a bezpečného prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb pacienta respektováním lidské důstojnosti, a sladění zdrojů zdravotnického zařízení s potřebami a očekáváním klientů bude vždy naší prioritou.

 

 

 

 

        
 

 

         
Copyright © 2019 ONJC