Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Plicní oddělení (TRN)

Plicní oddělení (TRN)

Omezení provozu plicní ambulance

 

Plicní ambulance  oznamuje, že zajišťuje konzultace po telefonu.

Je zde přítomen lékař a sestra.

Je možné objednání léků,recepty zasíláme formou SMS.

 

 

Organizace práce plicní ambulance:

 

1) Pacienti k vyšetření budou zváni telefonicky

2) Přednostně se budou řešit pacienti, kde by mohlo dojít k prodlení z hlediska vyšetření i terapie

3) Pravidelné kontroly budou omezeny na minimum, event. se budou řešit telefonickým kontaktem

4) Předpis léků bude realizován elektronickým receptem

5) Bude nutné aby i naši pacienti prošli nemocniční pěší vrátnicí – screeningové místo.

6) Pokud bude jakýkoliv pacient na pochybách o svém stavu či vyšetřovacím postupu, prosím o telefonický kontakt na příslušného lékaře naší ambulance

 

 

Do odvolání rušíme termíny kontrol a vyšetření.

Vstup na plicní ambulanci je uzavřen.

Děkujeme za pochopení a respektování současné situace.

 

 

primář :

MUDr. Jan Kára

 

 

 

tel.: 493 582 284
mail: jan.kara@nemjc.cz
vrchní sestra :

Pavlína Pěničková

 

 

tel.: 493 582 282

mail: pavlina.penickova@nemjc.cz

lékaři:

MUDr. Věra Jílková

MUDr. Jana Kovářová

 
     
sestry :

Vladimíra Tomšová

Lenka Rabelová

Lenka Kynčlová

Soňa Mikousková

 
  ambulance : tel.: 493 582 282
  kalmetizace : tel.: 493 582 582

 

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) je umístěno :  

 v pavilonu "N", v těsné blízkosti areálu ON Jičín a.s.
 

Provoz oddělení : plně objednací systém

 

Vyšetření v ambulanci pouze na objednání či dle doporučení v ambulantním nálezu.

 

U dispenzarizovaných pacientů je možné vyšetření  mimo pravidelnou kontrolu s  doporučením praktického lékaře, nejlépe po předchozím telefonickém kontaktu.

 

K ambulantnímu vyšetření objednávat na tel. č.  493 582 282

 

   Struktura oddělení:

 

            Plicní ambulance Jičín  

            Plicní ambulance Nový Bydžov - MUDr. Věra Jílková

 

   Jakou péči poskytujeme:

 

Poskytujeme péče v oboru pneumologie a ftizeologie. Současně zabezpečujeme i základní bronchologické vyšetření a kalmetizaci. Na oddělení je možné provádět i pleurální punkce léčebné i diagnostické.

 

   Další charakteristika pracoviště

 

Úzkou vazbou na další odd. naší nemocnice je zabezpečena i léčba vyžadující hospitalizaci, spoluprací s nemocnící v Žamberku i dlouhodobější hospitalizace nutné především pří léčbě tbc. Na pravidelných seminářích v Hradci Králové zabezpečujeme i  vyšetření a léčbu u komplikovanějších případů plicních onemocnění.

 

           Nejčastěji prováděné výkony

Bronchoskopické vyšetření asi 150 vyšetření ročně.

 

TRN ambulance - Ordinační hodiny:
pondělí 8.00 -12.00 hodin     13.00 -16.00 hodin
úterý 8.00 -12.00 hodin     13.00 -15:30 hodin
  Bronchoskopie             Bronchoskopie - ambulance
středa 8.00 -11.00 hodin
čtvrtek 8.00 -12.00 hodin     13.00 -16.00 hodin
pátek 8.00 -12.00 hodin

 

Objednávání k vyšetření na Plicní ambulanci Jičín - prosíme o dodržení tohoto postupu a děkujeme Vám, že ho respektujete.

 

  • A)    Telefonicky – pouze pacienti v evidenci plicní ambulance (sestrou bude dán termín dle lhůtníku – zde objednací doba až 3 měsíce).

 

  • B)    Osobně s doporučením od lékaře  – dle doporučení od lékaře, spirometrie a evet. i rtg bude:

-          Možné rozhodnout o doplňujících vyšetřeních – odběry, plánování CT, pletysmografie,  bronchoskopie atd.

-          V nejbližší možné době pak bude  lékařem rozhodnuto o naléhavosti vyšetření a zpracován plán vyšetření.

-          Termín vyšetření pak bude  pacientovi sdělen sestrou telefonicky.

 

  • C)    Dle telefonického kontaktu s lékařem, který vyšetření doporučuje a zváží naléhavost    vyšetření

 

  • D)    Telefonické objednání receptu každý den mimo úterý 9-11 hod.

 

Kontakt na plicní ambulanci:

Sestry: t.č. 493582282 , 493582296

MUDr. Jana Kovářová: 493 582 583

MUDr. Jan Kára: 493 582 284

 

Pokud to nebude jinak nutné tak, lékaře volat mimo provoz ambulance tj. mezi 7.15 -7.55 hod.

Sestry volat v průběhu ambulantních hodin.

 


 

Nejpoužívanější informované souhlasy, poučení, popisy vyšetření atd. ke shlédnutí nebo stažení níže.

Informované souhlasy, ani jiné dokumenty prosíme předem nevyplňujte, budou s Vámi sepsány až v případě potřeby - přímo v prostorách ON Jičín a.s. , kde Vám ošetřující personál vše vysvětlí a zopakuje. Pokud zákroku neporozumíte, nebojte se zeptat.

 

DĚKUJEME.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Bronchoskopie
(628.09 KiB)
Hrudní punkce
(639.55 KiB) 

         
Copyright © 2019 ONJC