Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Radiační a klin. onkologie

Radiační a klin. onkologie

   

primář :

 

 

MUDr. Jiří Főrster

 

 

 

tel.: 493 582 339

       493 582 277

mail: jiri.forster@nemjc.cz

vrchní sestra :

Bc. Katarína Farkašovská

 

 

tel.: 493 582 333

mail: katarina.farkasovska@nemjc.cz

dokumentační pracovnice:

Dana Lukešová

tel.: 493 582 309

 

Aktuální sdělení:

 

Objednávání na nový ozařovač X Strahl 200 přijímáme pouze telefonicky na čísle 493 582 412

v čase 7.30 - 8.30  a 12.00 - 13.00

 

Děkujeme za pochopení. Tým odd. RKO.

 


Organizace oddělení :

 

Umístění :

 

lůžkové oddělení : pavilon "B"

tel.: 493 582 279

tel.: 493 582 308

ambulance chemoterapeutická : pavilon "B" tel.: 493 582 339
ambulance radioterapeutická : pavilon "B" tel.: 493 582 412
komplex ozařoven : suterén pavilonu "E" tel.: 493 582 373


Personální obsazení oddělení :

 

Lékaři :

Prim. MUDr. Jiří Főrster

MUDr. Petra Malá ( KOC FN HK )

MUDr. Ivana Siráková

MUDr. Radka Műhlová 

MUDr. Kateřina Zítková (KOC Liberec)     

 

Oddělení radiační a klinické onkologie v Jičíně navazuje na dlouholetou tradici paliativní radiační onkologie a dnes zajišťuje  kompletní onkologickou péči. Pacienti přicházejí na doporučení sousedních onkologických pracovišť, jiných specialistů nebo obvodních lékařů. Oddělení disponuje 20-ti standardními lůžky  a jedním nadstandardně vybaveným jednolůžkovým pokojem. Naším cílem je poskytovat kvalitní onkologickou léčbu zvláště ambulantním způsobem, a proto většinu pacientů léčíme a sledujeme v onkologickém stacionáři se dvěma ambulancemi radiační a klinické onkologie, které sídlí ve stejné budově.

 

Ozařovny jsou umístěny v pavilonu radiodiagnostiky.

 

V ambulanci klinické onkologie podáváme neoadjuvantní, adjuvantní a paliativní systémovou léčbu, používáme veškeré dostupné chemoterapeutické režimy, dále imunoterapii  i hormonální léčbu. Tuto léčbu doplňujeme moderními preparáty např. proti nevolnosti, při útlumu krvetvorby podáváme růstové faktory, používáme všechna dostupná analgetika. Nedílnou součástí naší práce je péče o výživu pacienta, a proto spolupracujeme s výživovým specialistou. V současné době disponujeme týmem 5 lékařů, radiačních i klinických onkologů, stálých zaměstnanců i externích spolupracovníků. Díky dlouholeté tradici jičínské onkologie máme stabilní, zkušený  a vyškolený tým radiologických asistentů, zdravotních sester a ošetřovatelek, které citlivě a s hlubokým respektem pečují o naše pacienty.

 

Spolupracujeme zejména s Klinikou onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové, která je řazena mezi komplexní onkologická centra a disponuje nejmodernějšími onkologickými preparáty, které jsou obecně známé jako biologická léčba.

 

V ambulanci radiační onkologie lékaři indikují léčbu zářením, určují, kteří z pacientů mohou tuto léčbu podstoupit na našem pracovišti a kteří musí být odesláni na pracoviště vybavené lineárním urychlovačem. Pracoviště je vybaveno kobaltovým ozařovačem. Provádíme paliativní iradiaci onkologických pacientů. Následně zajišťujeme jejich sledování.

 

Mamární komise

 

Od 1.1. 2014 se schází každých 14 dní mamární komise, která řeší problematiku pacientek s nově zjištěným karcinomem prsu. V komisi je zastoupen klinický onkolog, radiační onkolog, chirurg, mamografista a radiodiagnostik. Pacientka má tak jistotu, že se na léčebném postupu dohodne tým odborníků.

 

Národní onkologický registr (NOR)

 

Naše pracoviště je zároveň součástí Národního onkologického registru (NOR) a zpracovává onkologická hlášení ze spádové oblasti Jičínska a okolí.

 

S úctou k pacientovi se snažíme naplňovat motto naší nemocnice: 

"KVALITA A LIDSKOST“

 

Prim. MUDr. Jiří Förster

 

LETÁK PRO PACIENTY

 

 

Oddělení radiační onkologie zahrnuje tři složky:

 


1. Lůžková část

 

vedoucí lékař : Prim. MUDr. Jiří Főrster tel.: 493 582 279, 493 582 308
počet lůžek : 20 + 1 (nadstandard) celkem na 9 pokojích
počet zdravotních sester : 7
počet NZP : 4+1

 

Návštěvní hodiny - denně, v.č. víkendů a svátků 13:00 - 18:00 hodin, nebo po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Mimo tuto dobu jen na povolení ošetřujícího lékaře!!!

 

Informace o zdravotním stavu pacienta - PO - PÁ 13:00 - 14:00 hodin, nebo po dohodě s ošetřujícím lékařem.

 

Telefonicky, vzhledem k ochraně osobních údajů, sdělujeme informace o zdravotním stavu pouze po oznámení hesla, které pacient obdrží při přijetí na oddělení.

 


2. Ozařovnací trakt

 

vedoucí lékař : MUDr. Petra Malá tel.: 493 582 373
fyzik : Ing. Petr Šohaj
Ing. Přemysl Materna
tel.: 493 582 380
vedoucí rad. asistent: Miroslava Schindlerová tel.: 493 582 373
počet rad. asistentu: 4
materiálové vybavení :

Kobaltový ozařovač TERAGRAM 80

RTG ozařovač X Strahl 200
CT plánovací systém
Dozimetrický systém UNIDOS3. Ambulantní trakt

 

Ambulance klinické onkologie

+ denní stacionář o 9-ti lůžkách pro aplikaci ambulantní chemoterapie

 

sestry:

 

 

lékař :

Veronika Makoviny

Alena Měšťanová

 

dle rozpisu

tel.: 493 582 417

tel.: 493 582 339

 

Pondělí   9h-13h    /  MUDr. Radka Műhlová /

 

Úterý      8h-12h 

                           

Středa    9h-13h 

                                                            

Čtvrtek   8h-12h   / prim.MUDr. Jiří Főrster /

                               / MUDr. Radka Műhlová  /

                                 

Pátek      9h-13h 

 


Ambulance radiační onkologie

 

sestra:

 

lékař :

Aneta Morávková  

 

dle rozpisu

tel.: 493 582 412

 

Pondělí    8h-13h / MUDr. Petra Malá/

 

Středa     8h-13h / MUDr. Ivana Siráková /

 

Čtvrtek    8h- 13h / MUDr. Ivana Siráková /

 

Pátek       8h- 13h / MUDr. Petra Malá /

   


Správa regionálního NOR

 

lékař : Prim. MUDr. Jiří Főrster tel.: 493 582 411
sestra: Martina Krejcarová tel.: 493 582 411

  


Sekretariát

 

administrativní pracovníce : Dana Lukešová tel.: 493 582 309
 

         
Copyright © 2019 ONJC