Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Oddělení transfuzní a hematologické (OTH)

Oddělení transfuzní a hematologické (OTH)

Centrum klinických laboratoří, Oddělení transfuzní a hematologické


29.8.2019 splnilo podmínky auditu II NASKL.

 

 

 


   

 

 


 

Oddělení transfuzní a hematologické je od 1. února 2013

součástí

celku Centra klinických laboratoří (CKL)

 


 

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ PRO DÁRCE - INFO - CoVID19

 


primář :

MUDr. Eva Luňáková

 

 

 

 

tel.: 493 582 285

mail: eva.lunakova@nemjc.cz

vedoucí laborantka:

Alena Čimová

 

 

 

tel.: 493 582 286

mail: alena.cimova@nemjc.cz
 

úseková sestra:

Romana Dendisová

 

 

 

 

tel.: 493 582 288

mail: romana.dendisova@nemjc.cz

lékaři: MUDr. Eva Luňáková mail: eva.lunakova@nemjc.cz
 

MUDr. Bohuslava Fialová

MUDr. Pavel Ježek

mail: bohuslava.fialova@nemjc.cz

mail: pavel.jezek@nemjc.cz

     
odborný pracovník  v laboratorních metodách:

Mgr. Jiří Smutek

 

tel.: 493 582 443

mail: jiri.smutek@nemjc.cz

 

 

Organizace oddělení:

Umístění : Objekt č.1090 v Bolzanově ulici, přímo proti ON Jičín a.s.
OTH zahrnuje : 1. Hematologická laboratoř
2. Odběrové středisko = OS OTH ON Jičín a.s.
3. Hematologická ambulance

 

OTH splnilo Audit II NASKL - Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře.
 

Certifikáty: NASKL B-818, NASKL B-222

Trvale pracujeme na zlepšení kvality práce a na splnění dalších stupňů zvyšování kvality. Účastníme se národních systémů kontroly kvality SEKK.

 

 

1. Hematologická laboratoř

 

primář : MUDr. Eva Luňáková tel.: 493 582 285
mail: eva.lunakova@nemjc.cz
vedoucí laborantka : Alena Čimová tel.: 493 582 286
mail: alena.cimova@nemjc.cz
příjem materiálu : nepřetržitě  
telefon :

PO - PÁ,

7.00 - 15.00

493 582 286
  Služba 493 582 132


 

Laboratoř provádí:

- vyšetření krevních obrazů
- vyšetření diferenciálního počtu bílých krvinek
- vyšetření kostní dřeně a punktátů
- vyšetření koagulační
- vyšetření krevních skupin
- vyšetření protilátek proti červeným krvinkám
- vyšetření krevních vzorků před podáním transfuzí

 

Laboratoř vyšetřuje vzorky odebrané na odběrové místnosti ON Jičín a. s. a vzorky dodané z nemocnic a ordinací praktických a odborných lékařů. Vzorky musí být řádně označeny a musí mít příslušnou žádanku s potřebnými údaji.
Bližší údaje o prováděných metodách, přípravě pacienta, odběrech i interpretaci výsledků - viz Laboratorní příručka OTH.

Vyšetření je možné provést i na vlastní žádost za úhradu.

 

Laboratoř disponuje krevním skladem (tj. zásobou krve a plazmy k transfuzím)
a zásobou krevních derivátů (tj. léků vyrobených z krve či plazmy).

 

Telefonicky výsledky pacientům - z důvodu ochrany osobních dat - nesdělujeme.

 

 

 

2. Odběrové středisko OTH ON Jičín a.s.

 

INFO - CoVID-19

 

lékař :

MUDr. Eva Luňáková

MUDr. Bohuslava Fialová

MUDr. Pavel Ježek

tel.: 493 582 285
mail: eva.lunakova@nemjc.cz
tel.: 493 582 442

tel.:493 582 442

úseková sestra : Jana Rodrová tel.: 493 582 588
mail: jana.rodrova@nemjc.cz
odběry dárců krve :

Pondělí, Středa

 

Pátek (Sudé pátky v měsíci)

6:00 - 10:00 hod

 

6:00 - 9:00 hod

kontakt pro dárce :  

tel.: 493 582 588

mob. tel.: 602 328 526
mail: darci@nemjc.cz

*)pouze pro zvané dárce

 

Odběrové středisko ON Jičín a. s. zajišťuje odběry plné krve dobrovolných dárců. 

Zpracovatel plné krve TO FN Královské Vinohrady Praha.

 

INFORMACE PRO DÁRCE KRVE    

 

3. Hematologická ambulance

 

lékař :

MUDr. Eva Luňáková

 

MUDr. Pavel Ježek

tel.: 493 582 460
mail: eva.lunakova@nemjc.cz

tel: 493 582 442

 

Ordinační doba : Úterý, Čtvrtek 7:00 - 12:00 hod
telefon : 493 582 460
493 582 442
 

 

Ambulance slouží pro diagnostiku, léčení a sledování pacientů s krevními chorobami, tj. s onemocněním červených či bílých krvinek, krevních destiček, s poruchami krevního srážení, s onemocněním lymfatických uzlin, s paraproteinemiemi (abnormální bílkoviny) apod.

Provádějí se zde odběry vzorků krve, kostní dřeně, ambulantní podání transfuzí, krevních derivátů u hematologických pacientů.

K prvnímu vyšetření se pacienti objednávají s doporučením praktického nebo odborného lékaře. Ambulance slouží pro oblast Jičínska a okolí.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

NOVÁ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PLATNÁ OD 15.7.2019

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 2019

 

         
Copyright © 2019 ONJC