Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Oddělení klinické biochemie

Oddělení klinické biochemie

 

Dočasné uzavření odběrové místnosti OKB

 


Centrum klinických laboratoří, Oddělení klinické biochemie 3.7. 2019 splnilo podmínky Dozorového auditu B NASKL
Tím obhájilo plnění podmínek Auditu II.

 

 


 

Oddělení klinické biochemie je od 1. února 2013 součástí

celku Centra klinických laboratoří (CKL)

 


 

primář OKB:

Mgr. Alena Prokopcová

 

tel.: 493 582 390

mob.: 604 826 716

mail: alena.prokopcova@nemjc.cz

zástupce primáře :

MUDr. Helena Podzimková

tel.: 493 582 479
mail: helena.podzimkova@nemjc.cz

vedoucí laborantka

JIČÍN:

Soňa Skočovská

 

tel.: 493 582 392(405)
mail:                      sona.skocovska@nemjc.cz

 

Lékař:

 

MUDr. Helena Podzimková

tel.: 493 582 267

tel.: 493 582 479

mail: helena.podzimkova@nemjc.cz

 


Organizace oddělení OKB JC:

Oddělení klinické biochemie je součástí organizačního celku Centrum klinických laboratoří. Součástí oddělení je samostatné detašované pracoviště Laboratoř klinické biochemie a hematologie nemocnice Nový Bydžov. OKB zajišťuje nepřetržitý provoz provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření.

 

 

Umístění, příjem materiálu : přízemí pavilon "L"
výsledky vyšetření tel. : 493 582 275
příjem materiálu tel. : 493 582 428
lékař tel. : 493 582 479
pohotovostní služba tel. : 493 582 137, mob.: 732 163 245

 

 

Odběrová místnost: areál ON Jičín,přízemí pavilon "L"
PO - PÁ   6.30 - 11.30 hodin tel.: 493 582 421

úseková sestra:

Hana Žďárská

Metabolická poradna:

 

Út,ST

 

    8.00 - 12.00 hodin

  12.30 - 14.30 hodin

 

tel.: 493 582 267

tel.: 493 582 479

 

MUDr. Helena Podzimková

 

 

Jakou péči poskytujeme:

Oddělení klinické biochemie CKL Oblastní nemocnice Jičín a.s. poskytuje svým zákazníkům:

 

Laboratorní služby v oboru klinická biochemie

 

 
  • základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny a biologické materiály)
 
  • specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, kostních markerů, lékových koncentrací, protilátek, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých biologických materiálech)
 
  • vyšetření pro veterinární účely

 

 

Logistické služby

 

související s laboratorním vyšetřením: odběry biologického materiálu, svoz a transport materiálu, odesílání materiálů do spolupracujících laboratoří (sběrné místo), doprava výsledkových listů, dodávka odběrových potřeb, komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému včetně elektronického přenosu výsledků., elektronický přístup k laboratorním výsledkům v databázi laboratoře (WebLIMS)

 

 

Klinické služby ve specializovaných ambulancích

 

 
  • Metabolická ambulance

Pověření pracovníci zajišťují interpretaci laboratorních výsledků, konzultační a konziliární činnost.

 

 

Další charakteristika pracoviště:

 

Bližší informace naleznete v laboratorní příručce OKB.

 

OKB získalo v říjnu 2006 akreditaci MZČR pro vzdělávání v oboru klinická biochemie. Na základě tohoto rozhodnutí školí OKB lékaře v oboru specializačního vzdělávání klinická biochemie.

Mimo to OKB zajišťuje praxe studentů v oboru klinická biochemie. Pracovníci OKB se rovněž podílí na vysokoškolské výuce v oboru klinická biochemie, průběžně se odborně vzdělávají a prezentují své poznatky na odborných vzdělávacích akcích.

Oddělení klinické biochemie se průběžně připravuje na akreditaci podle normy ISO 15189.

 

OKB je vedeno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP pro odbornost 801. OKB je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. V říjnu 2010 úspěšně složilo Audit I NASKL. V listopadu 2012 úspěšně obhájilo Audit I NASKL. V srpnu 2013 úspěšně složilo Audit II NASKL, který úspěšně obhájilo v červenci 2015 splněním podmínek Dozorového auditu A NASKL a v červenci 2017 splněním podmínek Dozorového auditu B NASKL. Cílovým stavem je získání akreditace podle ISO 15189 v souladu s etapami Registru.

 

OKB je zapojeno do systémů externí kontroly kvality tuzemských (SEKK, SZÚ) i mezinárodních (RfB) poskytovatelů. Využívá mezinárodní mezilaboratorní srovnání v zavedeném systému vnitřní kontroly kvality.

 

Metabolická ambulance

Metabolická poradna OKB ON Jičín a.s. je specializované pracoviště pro diagnostiku a léčbu metabolických poruch zejména hyperlipoproteinémií u dospělých. Je také zapojená do mezinárodního projektu MED PED , který je zaměřen na závažné geneticky podmíněné poruchy lipidového metabolismu. Vedoucím regionálního centra pro dospělé je MUDr. Helena Podzimková ( více informací o projektu www.athero.cz )

Dne 10.12.2009 získala Metabolická poradna ON Jičín a.s. ocenění „Vynikající Centrum projektu MED PED pro diagnostiku a léčbu závažných dyslipidémií„.

Poskytuje konzultační a konziliárnín pomoc.

Pacienti se mohou objednat telefonicky na čísle 493 582 267 v ordinačních hodinách.

 

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

NOVÁ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PLATNÁ OD 8.7. 2019

 

 

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 2019

 


 


 

         
Copyright © 2019 ONJC