Web » Nemocnice Jičín » Orientační plán

Orientační plán

 

 

 A REKONSTRUKCE - výstavba multifunkčního pavilonu
B

Odd. radiační onkologie

Ambulance radioterapeutická

Ambulance chemoterapeutická

C Kadeřnictví
D

Pavilon interních oborů

Interní lůžkové oddělení - A, B, C, JIP

Neurologické lůžkové oddělení

Ambulance interní, kardiologická, diabetologická

Ambulance - neurologická, EEG

Lékařská pohotovostní služba ( LPS )

E

Odd. radiodiagnostické,

Odd. nukleární medicíny,

Ozařovny

Ambulance - rehabilitační, dětské psychologie

Endokrinologická ambulance

F

Ředitelství

Ekonomický odbor, Provozní odbor, Právní odd.

Stravovací provoz                   

Prádelna

G

Pavilon operačních oborů - hlavní vstup 

Chirurgické lůžkové oddělení - A, B

Ambulance

chirurgická, ušní-nosní, endokrinologická, dětská + special. 

Privátní urologická ambulance (MUDr. Hiblbauer)

Oddělení ICT

H

Ušní, nosní, krční - lůžkové oddělení

Gynekologické lůžkové oddělení, Gynekologická ambulance

Dětské lůžkové oddělení, Novorozenecké oddělení

Porodnice        

CH

Centrální zákrokové, porodní, operační sály

Anesteziologicko-resuscitační oddělení - lůžková část

Gastroenterologická ambulance 

Centrální sterilizace

I

Hematologicko- transfuzní oddělení

Hematologická ambulance ambulance

Příjem vzorků

J

Hemodialyzační oddělení

Psychiatrické lůžkové oddělení

Ambulance - nefrologická, psychiarická, psychologická

K Oddělení klinické mikrobiologie, příjem vzorků
L

Oddělení klinické biochemie, příjem vzorků, odběry krve

Metabolické poradna

Dietologická poradna

Logopedie

M

Dopravní zdravotnická služba

Stanoviště ZZS

Ubytovna

N Plicní oddělení, plicní ambulance
i Vrátnice, Hlavní vstup do areálu nemocnice, Informační tabule

 

 


Zvětšit mapu

 


 

         
Copyright © 2019 ONJC