Web » Nemocnice Nový Bydžov » Oddělení » Rehabilitační oddělení

Rehabilitační oddělení

primář :

MUDr. Jana Kolářová

 

 

tel.: 493 582 733
mail:

jana.kolarova@nemjc.cz

zástupce primáře :

MUDr. Jaromír Šoltys

 

 

tel.: 493 582 291
mail:

jaromir.soltys@nemjc.cz

vrchní sestra lůžkové oddělení :

Andrea Jiránková

 

 

tel.: 493 582 809 (774)
mail:

andrea.jirankova@nemjc.cz

staniční sestra lůžkové složky RHB Nový Bydžov:

Michaela Kořínková

 

493 582 809(774)

mail:

michaela.korinkova@nemjc.cz

vrchní fyzioterapeut pro
N.Bydžov a Chlumec :

Hana Lucká

 

 

tel.: 493 582 768
mail:

hana.lucka@nemjc.cz

vrchní fyzioterapeut pro
Jičín a Novou Paku :

Renata Smolíková

 

 

tel.: 493 582 555
mail:

renata.smolikova@nemjc.cz

Lékaři pro amb. Jičín a Nová Paka :

MUDr. Jaromír Šoltys

MUDr. Ladislav Slezáček

Lékaři pro amb. a lůžkovou část Nový Bydžov a am. Chlumec n/C :

prim. MUDr. Jana Kolářová

MUDr. Magdalena Ticháčková

MUDr. Šárka Dubská

MUDr. Daniel Pešek
MUDr. Ladislav Slezáček

          Ruslan Kostiuk, lékař
 

 


 

Struktura oddělení , kde nás najdete a důležité kontakty

Oddělení má část lůžkovou a ambulantní.

a) Lůžková část má 35 lůžek

Nemocnice Nový Bydžov, budova „C“, III. poschodí T 493 582 809 sestry

T 493 582 778 lékař I

T 493 582 774 lékař II

T 493 582 779 fyzioterapeuti

 

b) Ambulantní část

Jičín : Areál nemocnice, pavilon „E“ T 493 582 357

Nová Paka : Jiráskova 1830 T 493 721 082

Nový Bydžov: Areál nemocnice, pavilon „C“, suterén T 493 582 734

Chlumec nad Cidlinou : Městské zdravotní středisko, Jungmannova 114 T 495 485 712


 

 

Jak se objednat k rehabilitaci za hospitalizace nebo na ambulantní léčbu?

 

Možno osobně či telefonicky.

 

a) na lůžka T 493 582 778, prosíme přednostně v době od 13-14 hodin, pondělí až čtvrtek

  • s doporučením k hospitalisaci od svého praktického či jiného ošetřujícího lékaře

  • nebo po předchozí dohodě lékařů, překladem z jiného lůžkového oddělení

  • nebo po vyšetření na naší ambulanci

 

 

b) Objednání do ambulancí nejlépe s doporučením praktického či jiného ošetřujícího lékaře .

  • Lze osobně či telefonicky

 

 

ambulance Jičín,dospělí i děti T 493 582 357

 

ambulance Nový Bydžov, dospělí i děti, T 493 582 734

 

ambulance N. Paka , dospělí , T 493 721 082

 

ambulance Chlumec nad Cidlinou, T 495 485 712

 

v úterý od 7.30 do 13.30 hod, T 495 485 712

ostatní dny T 493 582 734

 


 

O našich pracovištích

1) Lůžkové akutní rehabilitační oddělení:

Lůžkové akutní rehabilitační oddělení má celkem 35 lůžek, nadstandardní pokoj není. Průměrná doba hospitalisace činí 14 dnů. Pokoje jsou dva dvoulůžkové, čtyři třílůžkové, jeden čtyřlůžkový, tři pětilůžkové Jsou vybaveny sociálním zařízením, společné vždy pro dva pokoje. Každý pokoj má televizi. Ve společenském a jídelním koutě je televizor a počítač s připojením na internet. Dostupné na oddělení je i připojení na WIFI.

Rehabilitační léčba probíhá na stejném podlaží, jako jsou pokoje. K dispozici je jedna velká tělocvična pro skupinové cvičení, tělocvičny individuální a dvě místnosti pro fyzikální terapii. Vodoléčbu hospitalisovaní pacienti využívají v suterénu budovy, v ambulantní části, kde jsou bazén, vířivé vany a končetinové vířivky. Fyzioterapeut na lůžku má na strarost zhruba sedm pacientů na den, s vysokou mírou individuální péče.


 

Jakou péči poskytujeme:

 

Lékaři

v ambulancích i na lůžkách, jsou většinou atestovaní nebo v přípravě k atestaci. Provádějí vyšetření pohybového aparátu, na jehož podkladě i s přihlédnutím k celkovému zdravotnímu stavu a dalším onemocněním, doporučují vhodné rehabilitační postupy. Tyto jsou prováděny našimi fyzioterapeuty nebo přímo lékařem a pacientem. Lékaři na základě mnoha speciálních kurzů provádějí dle stavu a vhodnosti mobilisace i manipulace kloubů, včetně páteře, provádějí reedukaci pohybových schémat a stereotypů, předepisují pomůcky zdravotnické techniky, dopoučují další individuální postupy v rehabilitační léčbě. Lékaři se specializovanou způsobilostí, provádějí konziliární vyšetření pro další lůžková oddělení naší nemocnice.

 

Fyzioterapeuti na lůžkách i v ambulanci

provádějí kineziologické rozbory, léčebnou tělesnou výchovu, včetně cvičení na neurofyziologickém podkladě (metoda dle Vojty, Kabata, senzomotorická stimulace, Bobath, PNF..) dále mobilisační a měkké techniky, provádějí instruktáže pacientů i jejich rodiny ke cvičení doma. Na ambulanci v Jičíně a na lůžkách v Novém Bydžově se provádějí manuální i přístrojové lymfodrenáže. Z metod vodoléčby jsou na všech pracovištích končetinové vířivky, v Novém Bydžově pro lůžka i ambulanci přísadové vířivé koupele, podvodní masáže, je zde bazén s teplou vodou ke cvičení. Nyní je bazén nově po rekonstrukci a je vybaven novou vzduchotechnikou. Z fyzikální terapie jsou pracoviště vybavena přístroji k různým typům elektroléčby, aplikuje se ultrazvuk, magnetoterapie, termoterapie, přístrojové trakce, laser.

 

Naši fyzioterapeuti provádějí různé druhy tapingu ( kinesio, lymfo). Absolvovali kurzy DNS ( dynamická neuromuskulární stabilizace), metoda dle Brunkowové, kurzy bazální stimulace, cvičení na míčích, nestabilních plochách, cvičení k nastavní hlubokého stabilizačního systému páteře, cvičení metodou dle Mc Kenzie, míčkování, kurz k léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové, kurz fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence, školení SRT (synergická reflexní terapie), nové metody cvičení s pružnými lany(SM systém,MUDr. Smíšek),atd.

 

Nové, moderní a nadstandardní vybavení pro pacienty rehabilitačního oddělení ON Jičín, a.s., od roku 2019

 

Komplexní pojetí rehabilitační léčby doplňuje ještě práce ergoterapeuta ( léčba prací) a logopeda, u pacientů s poruchou řeči. Dle potřeby máme možnost vyšetření a podpory psychologa.

 


 

Postup a podmínky k při přijetí na lůžkové oddělení

 

Ošetřující lékař či pacient sám, na podkladě písemného doporučení, nahlásí lékaři našeho lůžkového oddělení požadavek k hospitalisaci. Dle možnosti, volných lůžek a dle naléhavosti stavu, vyžadujícího rehabilitaci, oznámí lékař termín nástupu buď okamžitě, či telefonicky v době možného přijetí

Pacient který bude přijat na naše lůžko musí splňovat následující kriteria ( za toto zodpovídá odesílající lékař).

 

  • schopnost pohybové zátěže v celodenním rehabilitačním procesu alespoň 2 hodiny

  • schopnost aktivní spolupráce a motivace, bez známek duševní poruchy jakékoliv etiologie,

  • bez závislosti na návykových látkách, zejm. alkohol, drogy, bez známek akutního infekčního onemocnění

  • bez přítomnosti dekompensace jakéhokoliv onemocnění

 

V laboratorním vyšetření bez nálezů omezujících či vylučujících pohybovou zátěž a terapii. Zejména jde o anémii, s nutností krevních převodů, vysoké zánětlivé parametry apod).

Jednou z dalších podmínek přijetí je aktivní spolupráce a motivace pacienta při rehabilitaci. Převážnou část léčebného procesu zde tvoří rehabilitační postupy. Přijímáni jsou pacienti zejména po operacích a úrazech pohybového ústrojí, dále pro neurologická onemocnění ( například mozkové příhody, obrny nervů periferních i centrálních různé příčiny ) , dále pro stavy stran onemocnění páteře, kloubů atd.. Průměrná délka hospitalisace je 14 dnů. O vhodnosti přijetí na lůžko rozhoduje primář či lékař tohoto oddělení.

 

Doporučené návštěvní hodiny na lůžkovém oddělení jsou denně od 14 do 16.30.hodin, jinak vždy na požádání lékaře či sestry na oddělení, aby návštěvou nebylo rušeno soukromí a klid ostatních pacientů.

 

2 )Ambulantní rehabilitační oddělení

pracuje ve výše uvedených čtyřech pracovištích. Léčba začíná vyšetřením či ošetřením rehabiltačním lékařem, který na základě toho plánuje další postup, včetně terapie fyzioterapeuty. Uvedeno již výše( lékař a fyzioterapeut). Lékař též rozhoduje o naléhavosti zahájení léčby, dle kapacitních možností oddělení.

 


 

Ordinační hodiny ambulancí:

 

AMBULANCE JIČÍN - PRO DOSPĚLÉ

 

jen po objednání osobně či telefonicky 493 582 357

lékaři pro dospělou rehabilitaci : MUDr.  ŠoltysPo, ST,  ČT  7.30 - 12.00 ,  13 - 14.30

 

AMBULANCE JIČÍN - PRO DĚTI

 

jen po objednání osobně či telefonicky 493 582 357

lékař pro dětskou rehabilitaci : MUDr.  Slezáček
Út, Pá   8 - 12.00 , 12.30 - 13.30

 

AMBULANCE  NOVÁ  PAKA

 

jen po objednání osobně či telefonicky 493 721 082

lékař : MUDr. Šoltys
Út    8-12, 12.30-14.30


fyzioterapeuti:PO, ÚT, ČT, PÁ    6.00 - 14.30, ST   6.00 - 16.00
 

 

AMBULANCE NOVÝ BYDŽOV - PRO DOSPĚLÉ

 

Pouze dle objednání, osobně či telefonicky 493 582 734

lékaři : prim MUDr. Kolářová, MUDr. Pešek
Po-Pá    8-12, 13-15

 

 

AMBULANCE NOVÝ BYDŽOV - PRO DĚTI

 

Pouze dle objednání, osobně či telefonicky 493 582 734

lékař: MUDr.  Slezáček
Čt    9.00-12.00 ,  12.30 -  14.00

 

AMBULANCE CHLUMEC NAD CIDLINOU

 

Pouze dle objednání osobně či telefonicky 495 485 712

lékař: prim. MUDr. Kolářová

Út    7.30-12.00,  12.30 -14.00ostatní dny T 493 582 734

 

 


 

Závěrem:

 

Aby léčení našich pacientů na lůžkovém oddělení i v ambulantních provozech bylo smysluplné a přinášelo požadovaný efekt, předpokládá nejen vysokou odbornou úroveň našich pracovníků, ale taktéž aktivní spolupráci pacientů při léčbě jejich obtíží.

 

Naše rehabilitační oddělené se těší velké oblibě u pacientů pro vlídné a rodinné prostředí i vysokou odbornost zdravotnického personálu. Velmi kladně je hodnocena přítomnost rozsáhlé vodoléčby, zejména bazénu na cvičení, možnosti lymfodrenáží, ale i další moderních způsobů rehabilitace V poslední době došlo i k modernisaci přístrojového vybavení či rekonstrukce prostor bazénu. Pro mobilní pacienty je velmi příjemná procházka v parku nemocnice, pro méně pohyblivé možost pobytu na zastřešené terase, s výhledem do zahrady, která je součástí lůžkového oddělení . Osobním a individuálním přístupem se všichni snažíme splnit očekávání každého z přítomných pacientů.

 

Je též možné nás kontaktovat osobně , rádi zodpovíme vaše dotazy .

 

 

 

Fotografie z pracoviště:

 

 

 

 

         
Copyright © 2019 ONJC